Privacy policy

StekkerWeb.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Door ons informatie te verschaffen ten behoeve van de website, geeft u ons toestemming voor de verwerking van uw gegevens. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend met uw toestemming en slechts voorzover de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van een gebruiker en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst.

Om gebruik te kunnen maken van de website, slaan wij uw gegevens op, zodat wij met deze gegevens u op de hoogte kunnen houden van verdere ontwikkelingen, aanbiedingen en acties.
De gegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de gebruiker te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hiervoor omschreven doeleinden waarvoor zij worden verzameld en worden verwerkt.

StekkerWeb.nl maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies, dit zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer.

Het gebruik van cookies is om u te herkennen bij een volgend bezoek van de website, en het stelt ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.

U kunt zelf uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek op onze website geen cookies ontvangt. Raadpleeg hiervoor de handleiding van de door u gebruikte browser.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen daarom ook wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten of uw account raadpleegt te allen tijde vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. StekkerWeb.nl verstrekt uw persoonlijke gegevens nooit aan derden, tenzij dit wettelijk vereist is.

Alle rechten voorbehouden.
Bij geschillen is het Nederlands recht van toepassing.

Heeft u vragen? Stel ze ons: info@StekkerWeb.nl.

Filter opties

Toegepaste filters