Nieuws en informatie over elektrisch vervoer in Nederland.

Nederlandse overheid ondersteunt waterstoftechniek.Op weg naar duurzame, klimaatvriendelijke mobiliteit

Verkeersminister Eurlings heeft 5 miljoen euro beschikbaar gemaakt voor bedrijven die proeven doen met het rijden op waterstof. Hiermee wil de minister het ontwikkelen van de waterstoftechniek ondersteunen voor personen, vrachtauto’s, bussen en andere voertuigen. Voor elektrische en hybride proeftesten werd eerder al 10 miljoen euro uitgetrokken.
 
 
Klimaatverandering, energiezekerheid en luchtkwaliteit zijn urgente vraagstukken. Vraagstukken die volop in de belangstelling van marktpartijen staan en die ook volop kansen bieden. Nederland wil deze kansen benutten door een internationale proeftuin en ‘early market’ te creëren voor duurzame automobiliteit. We willen innovaties uit het laboratorium naar de markt brengen en de auto van de toekomst laten rijden.
De regering heeft met het programma 'Schoon en Zuinig' ambitieuze doelen geformuleerd om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Voor de sector verkeer en vervoer is het doel de uitstoot van CO2 in 2020 met 30%  ten opzichte van 1990 te reduceren. Een forse opgave, vooral omdat de mobiliteit de komende jaren nog verder zal toenemen. De overheid stimuleert daarom de aanschaf van schone en zuinige auto’s die nu al op de markt zijn via fiscale maatregelen. Bovendien wil de overheid de introductie van extreem zuinige, klimaatvriendelijke auto’s op de Nederlandse wegen versnellen.

<<< Terug naar overzicht 13-01-2010 19:16

Filter opties

Toegepaste filters